روحانی با عبدالله گل دیدار کرد

دولت

رئیس جمهور دقایقی قبل در آنکارا با همتای ترک خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی که صبح دوشنبه در صدر هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به آنکارا سفر کرده است، در مذاکرات خصوصی با همتای ترک خود پیرامون مسایل مهم دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کرد.

پیش از مذاکرات خصوصی روسای جمهوری دو کشور ، روحانی به طور رسمی از سوی "عبدالله گل" رییس جمهوری ترکیه در کاخ چانکایا مورد استقبال قرار گرفت.

پس از این مذاکرات قرار است اعضای عالی رتبه هیات های دو کشور با حضور روحانی و عبدالله گل ، نشست مشترکی داشته باشند.

در جریان این نشست ، مفاد شماری از قراردادها و یادداشت تفاهم میان ایران و ترکیه نهایی می شود.