در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جاسبی گزارش مکتوبش از ابهامات پرونده دانشگاه آزاد را دقیقه 90 به مجلس فرستاد

مجلس

عضو هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: جاسبی در پایان وقت اداری روز یکشنبه بالاخره پس از رایزنی های طولانی گزارش مکتوب خود در مورد ابهامات پرونده تحقیق و تفحص را به کمیسیون آموزش ارائه کرد.

رضا صابری نماینده مردم آزادشهر و سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه روز دوشنبه جلسه کمیسیون آموزش با جاسبی، میرزاده و دانشجو و اعضای فعلی و سابق دانشگاه آزاد  برگزار خواهد شد گفت: در این جلسه روسای فعلی و پیشین دانشگاه آزاد باید ضمن ارائه گزارش مکتوب خود در خصوص ابهامات پرونده تحفیق و تفحص در کمیسیون حضور یافته و به سئوالات نمایندگان پاسخ دهند.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای دانشجو و میرزاده گزارش مکتوب خود را مدت ها پیش به کمیسیون تحویل داده اند و این گزارش ها بررسی شده است.

وی تاکید کرد: آقای جاسبی تا دیروز  گزارش مکتوب خود را  در خصوص ابهامات پرونده تحقیق و تفحص به کمیسیون ارائه نداده بودبنابر این اعضای هیات تحقیق و تفحص معتقد بودند در صورتی که جاسبی گزارش مکتوب خود را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه به مجلس ارائه نکند، مطابق آئین نامه مجلس حق حضور در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات را نخواهند داشت.

وی تصریح کرد:  اعضای هیات تحقیق و تفحص معتقدند بودند،  آقای جاسبی هیچ دفاعی از خود در خصوص ابهامات تحقیق و تفحص نتوانسته انجام دهد لذا  ادله تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس جهت قرائت نهایی قابل ارائه خواهد بود.

صابری اظهار داشت: جاسبی در پایان وقت اداری روز یکشنبه بالاخره پس از رایزنی های طولانی گزارش مکتوب خود در مورد ابهامات پرونده تحقیق و تفحص را به کمیسیون آموزش ارائه کرد اما تاکنون این گزارش رویت نشده است لذا جاسبی می تواند در جلسه کمیسیون برای دفاع از گزارشش حضور یابد.

سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اظهار داشت: گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی پس از قرائت در مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری نهایی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.