سفر یک نماینده مجلس به جام جهانی برزیل منتفی شد

حجت الاسلام حمید رسایی در ویسایت خود در باره مسائل مطرح شده پیرامون سفرش به برزیل نوشت:

بنده از روز اول به رئیس محترم کمیسیون اصل 90 گفتم که به دلیل برخی مشکلات شخصی امکان چنین سفری را ندارم به اضافه این که تأکید کردم اگر اسم بنده برای این سفر بیاید، جماعت بیمار از هیچ تخریبی فرو گذار نمی کنند. خصوصا که در آستانه جام جهانی نمی توانیم در خصوص محتوای پرونده فساد در فوتبال و ارتباط آن با حواشی جام جهانی های قبل و این جام جهانی صحبت کنیم اما رئیس کمیسیون اصل نود به دلیل تسلط بنده بر این پرونده بر این اعزام اصرار داشت خصوصا که کمیته سفرهای خارجی هیأت رئیسه مجلس نیز این موضوع را به تصویب رسانده بود. بر همین اساس طی مکاتبه ای با بخش های داخلی مجلس، درخواست ارائه پاسپورت سیاسی به وزارتخارجه صادر شد.

علی رغم این، متأسفانه از یک هفته قبل یک جریان سیاسی با انتشار نامه عادی اداره کل تشریفات مجلس به وزارتخارجه، فضاسازی هدفمند به منظور تخریب بنده را آغاز کرد .

آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 البته در دومین روز این تهاجم ها  اعلام کرد که این سفر با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه بوده و رسایی نه تنها درخواست نداشته بلکه به دلایل شخصی اکراه هم داشته است. اما این مصاحبه هم جلوی این هجمه تخریبی را نگرفت...

 اساسا به دلایل شخصی علی رغم تصویب سفر در هیأت رئیسه و اصرار رئیس محترم کمیسیون اصل 90 نمی توانم عازم این سفر شوم هر چند شاید برخی از کارشناسان کمیسیون طبق روال کاری برای انجام وظایف خود به این سفر بروند.

17302

کد N325012