نوه آیت الله مهدوی کنی: بهبودی نسبی را در شرایط ایشان شاهدیم

مهدوی کنی

تهران- ایرنا- سید فرید میرلوحی نوه آیت الله محمدرضا مهدوی کنی حال عمومی ایشان را رو به بهبودی ارزیابی کرد و گفت: نسبت به گذشته بهبودی نسبی را در شرایط ایشان شاهدیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، میرلوحی با مطلوب ارزیابی کردن شرایط آیت الله مهدوی کنی نسبت به صبح امروز افزود: به لطف خداوند و دعای خیر مردم شاهد بهبودی نسبی در شرایط ایشان هستیم.

وی از مردم خواست که آیت الله مهدوی کنی را همچون گذشته از دعای خیر خود محروم نکنند.

سیام(3)**ع.ا**م.ب**1449
کد N324891