نوری المالکی خواستار تسریع در برگزاری نشست الانبار شد

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در برگزاری نشست الانبار از نبود خط قرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی در نشست مقدماتی کنگره وحدت ملی استان الانبار که به ریاست وی برگزار شد گفت: هدف از کنگره مشارکت همگانی و عدم به حاشیه راندن آن است.

وی افزود: همه غیر از کسانی که دستشان به خون عراقی ها آغشته است مورد عفو قرار خواهند گرفت و با آغوش باز از کسانی که خواستار بازنگری مواضع و بازگشت به صفوف ملت باشند استقبال خواهد شد.

نخست وزیر عراق خواستار تسریع در برگزاری نشست شد و بیان کرد: ما نباید خط قرمزی برای کسی بگذاریم و باید همه را جذب کنیم زیرا جذب همه به صفوف ملی بسیار بهتر از این است که احدی در صفوف تروریستها و گروه های افراطی –که خیرخواه عراق و استان الانبار نیستند- باشد.

از سوی دیگر اعضای کمیته مقدماتی کنگره وحدت الانبار بر ضرورت تقویت تلاشها ضد تروریست و پشت سرگذاشتن اختلافات کنونی تاکید کردند.