معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری:

ایران مرکز ثبات و توسعه و پل ارتباطی اقتصادی ترکیه با مشرق زمین است

ایران و ترکیه

تهران- ایرنا- معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری در توئیتر با اشاره به سفر روز دوشنبه دکتر روحانی به ترکیه نوشت: ایران به عنوان مرکزثبات وتوسعه وپل ارتباطی اقتصادی ترکیه با مشرق زمین است.

به گزارش ایرنا، حمید ابوطالبی با بیان اینکه ایران وترکیه حساسیت های ویژه ژئوپلیتیکی دارند ایران را مرکزثبات وتوسعه و پل ارتباطی اقتصادی ترکیه با مشرق زمین دانست و در ادامه نوشت: ترکیه به عنوان پل ارتباطی با اروپا و هردوکشوربه عنوان ستون های اصلی جهان اسلام درکسب بازارهای تجارت کالاهای حلال، وتوسعه وصنعت درجهان اسلام هستند.

سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ادامه آورده است: در این سفر دکترروحانی ازبخش خصوصی وبازرگانان دوکشوردعوت خواهد کرد تا با به عهده گرفتن این مسئولیت سنگین، جایگاه راهبردی دوکشوردرمنطقه را ارتقاء بخشند.

به نوشته ابوطالبی در توئیتر، هیات همراه روحانی تخصصی ترین هیات درتاریخ دیدارهای دو کشور در چهار دهه اخیردرکل منطقه است.

سفیر اسبق کشورمان در استرالیا و ایتالیا با تاکید براینکه مقامات ترکیه اهمیت این هیات وسفررا به خوبی می دانند نوشت: اولین نشست شورای عالی رتبه همکاری های ایران وترکیه با شرکت نیمی از وزرای کابینه ها و ریاست روسای دولتین دو کشور تحولی مهم در راهبردی کردن روابط است.

بر این اساس دکتر ابوطالبی به نوعی پیشنهاد کنترل و به دست گرفتن بازار تجارت کالاهای حلال توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی دو کشور را مطرح کرده است.

سیام*9254**1449
کد N324820