انتخابات رژیم صهیونیستی بدون بن الیعازر برگزار می شود

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی گفت با وجود کناره گیری نامزد حزب کار، انتخابات ریاست این رژیم طبق برنامه در روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "یولی ادلستاین" رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) گفت انتخابات ریاست این رژیم همانطور که برنامه ریزی شده در روز سه شنبه برگزار می شود.

این در حالی است که "بنیامین بن الیعازر" نامزد حزب کار و بخت اصلی کسب اکثریت آرا در این انتخابات روز گذشته از نامزدی کناره گیری کرد. بن الیعازر این اقدام را یک روز پس از بازجویی پلیس از وی در ارتباط با پرونده دریافت مبالغی غیرقانونی انجام داد.

ادلستاین پس از برگزاری نشستی پشت درهای بسته با مشاوران حقوقی کنیست تاکید کرد در فضای کنونی، انتخابات می تواند از پیامدهای سیاسی منفی جلوگیری کند.

وی اعتراف کرد تصمیم برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر، به خاطر وحشت از بروز جریانات سوء در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.