منابع لبنانی:

حریری خواهان قطع رابطه با جعجع و جنبلاط نیست

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه کویتی به نقل از منابع لبنانی اعلام کرد رئیس جریان المستقبل خواهان ادامه روابط با سمیر جعجع و ولید جنبلاط است و نمی خواهد به خاطر حمایت از نامزدی میشل عون با آنها قطع رابطه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القبس کویت اعلام کرد سعدالحریری رئیس جریان المستقبل نمی خواهد با حمایت از میشل عون رئیس جریان ملی آزاد از رهبران مسیحی لبنان، رابطه اش با سمیر جعجع رئیس حزب القوات اللبنانیه(فالانژیستهای سابق)و ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه قطع شود.

این روزنامه به نقل از یک منبع لبنانی نوشت سعدالحریری رئیس جریان المستقبل تحت هیچ شرایطی نمی خواهد روابط خود را با سمیر جعجع رئیس حزب القوات اللبنانیه(فالانژیستهای سابق) از همپیمانان خود در جریان 14 و همچنین ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه مارس قطع کند.

به گفته این منبع، جعجع و جنبلاط رابطه دوستانه ای با میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان ندارند، بلکه عملا دشمن وی هستند.از سوی دیگر یک روزنامه اماراتی از توافق کامل نبیه بری رئیس پارلمان و تمام سلام نخست وزیر لبنان مبنی بر مخالفت با تعطیلی فعالیت نهادهای قانونی از طریق تحریم پارلمان یا دولت خبر داده است.

خبر دیگر اینکه منابع نزدیک به اسقف اعظم مسیحیان لبنان شایعه تصمیم مار بشاره الراعی برای دعوت به تنش و نافرمانی مدنی با هدف اعمال فشار بر سیاستمداران برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان را تکذیب کردند.