نیجریه ای ها دخترانشان را می خواهند

مردم نیجریه خواستار تلاش بیشتر از دولت برای رهایی 200 دانش آموز دختر ربوده شده توسط بوکو حرم شدند.

نیجریه ای ها دخترانشان را می خواهندمردم نیجریه خواستار تلاش بیشتر از دولت برای رهایی 200 دانش آموز دختر ربوده شده توسط بوکو حرم شدند.

 

 

منبع: رویترز

49261

کد N324633