روایت ابطحی از اتفاقی جالب برای سید حسن خمینی در جشن بخشش /عکس

کد N324481