قاضی پور در تذکر شفاهی:

حیات مردم آذربایجان وابسته به دریاچه ارومیه است

مجلس

در عرض یک سال گذشته برای احیای دریاچه ارومیه هیچ اقدام عملیاتی صورت نگرفته بلکه تنها برخی مسئولین جلسه گذاشته و حق مأموریت دریافت کردند اما دریاچه ارومیه هر روز خشک تر می شود.

نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی،گفت: 20 خرداد سال گذشته آقای روحانی در سفر تحقیقاتی به شهرستان ارومیه قول دادند که دریاچه ارومیه را احیا کرده و این موضوع را در اولویت امور قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده مردم ارومیه ادامه داد: در آن زمان 70 درصد دریاچه ارومیه خشک شده بود و اکنون میزان آن به 94 درصد رسیده و من از هیأت رئیسه مجلس می خواهم که این موضوع را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در عرض یک سال گذشته هیچ اقدام عملیاتی صورت نگرفته بلکه تنها برخی مسئولین جلسه گذاشته و حق مأموریت دریافت کردند اما دریاچه ارومیه هر روز خشک تر می شود.

نماینده مردم ارومیه خطاب به  رئیس جمهور گفت: حیات مردم آذربایجان به دریاچه ارومیه وابسته است و من از شما می خواهم که هر چه سریعتر فکری برای احیای آن کنید.

کد N324347