جعفرپور در تذکر شفاهی:

منابع مالی برای اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دیده نشده است

مجلس

در شعار سال جاری بر فرهنگ نیز مانند اقتصاد تأکید شده است و این بیانگر اولویت توجه به فرهنگ در کشور است اما متأسفانه اکنون شاهد هستیم که مدیریت فرهنگ و ارشاد در استان فارس ماه ها بلاتکلیف مانده و علی رغم تمام تلاش ها و درخواست فرهنگیان و هنرمندان همچنان تصمیم قاطعی برای مدیریت فرهنگ و ارشاد استان فارس گرفته نشده است.

نماینده  مردم لرستان اظهار داشت:یکی از سیاست های مهم و اعلام شده در نظام کشور بحث مبارزه با روند کاهشی جمعیت و تلاش برای افزایش آن است و براساس این سیاست نمایندگان در کمیسیون ها با هماهنگی هم،طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تنظیم می کند و اکنون در نوبت دستور مجلس قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمشید جعفرپور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر ی شفاهی خطاب به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: یکی از سیاست های مهم و اعلام شده در نظام کشور بحث مبارزه با روند کاهشی جمعیت و تلاش برای افزایش آن است براساس این سیاست نمایندگان در کمیسیون ها با هماهنگی هم،طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تنظیم می کند و اکنون در نوبت دستور مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم لرستان ادامه داد: اما یکی از نکات دیده نشده منابع مالی برای اجرای این طرح است و با توجه به اینکه این موضوع جزء سیاست های رسمی و مورد تأکید مقام معظم رهبری است لازم بوده که برای این طرح منابع کافی مشخص شود و دولت نیز باید همکاری لازم را برای اجرای این طرح در بعد مالی داشته باشد.

نماینده مردم لارستان در تذکری دیگر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در شعار سال جاری بر فرهنگ نیز مانند اقتصاد تأکید شده است و این بیانگر اولویت توجه به فرهنگ در کشور است اما متأسفانه اکنون شاهد هستیم که مدیریت فرهنگ و ارشاد در استان فارس ماه ها بلاتکلیف مانده و علی رغم تمام تلاش ها و درخواست فرهنگیان و هنرمندان همچنان تصمیم قاطعی برای مدیریت فرهنگ و ارشاد استان فارس گرفته نشده است.

وی گفت: من از طرف فرهنگیان و هنرمندان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر می دهم که این موضوع را سریع تر پیگیری و این استان بزرگ را از بلاتکلیفی خارج کنند.

کد N324346