زاکانی:

آیت الله مهدوی کنی لنگرگاه انقلاب اسلامی است

سایر حوزه ها

نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است آینده نگری یکی از صفات بارز شخصیتی آیت الله مهدوی کنی است.

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی ظهر امروز پس از عیادت از آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران گفت: کیاست، بصیرت و آینده نگری از ویژگی های شخصیتی ایشان است. ولایت مداری ایشان در زمان امام و رهبری بر همگان ثابت شده است و ایشان یکی از چهره هایی هستند که در تمامی صحنه ها حاضر بودند. بیماری ایشان غم بزرگی برای ماست و امیدوارم که هر چه زودتر وضعیت ایشان پایدار شود تا بتوانیم از وجود این نعمت بزرگ انقلاب بهره ببریم. طبق گفته پزشکان وضعیت آیت الله رو به بهبود است.

زاکانی در ادامه در خصوص ابعاد شخصیت آیت الله مهدوی کنی گفت: آینده نگری یکی از صفات ویژه ایشان بود . آیت الله مهدوی کنی دانشگاه جامع امام صادق (ع) را تاسیس کردند و همین امر موجب تربیت چهره های انقلابی شد. ایشان همواره لنگرگاه و تکیه گاه خاصی برای انقلاب بوده اند.

 

.