سئوال 42 نماینده از وزیر اطلاعات درباره برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی

مجلس

سئوال ملی 42 نفر از نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره اقدامات این وزارتخانه نسبت به برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سئوال ملی 42 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات درباره اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی اعلام وصول شد.

همچنین اکبریان، کولیوند و کیایی نژاد نمایندگان کرج، ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد از طرح سئوال از وزیر کشور درباره عدم برخورد جدی با باندهای مواد مخدر در سطح کشور و از دستگاههای مربوطه به این وزارتخانه انصراف دادند که این انصراف از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

بر این اساس همچنین عباس پور، نقوی حسینی، نعمتی و بیاتیان نمایندگان بوئین زهرا، ورامین، اسد آباد و بیجار از طرح سئوال خود از وزیر صنعت، معدن وتجارت درباره علت اقدامات غیرکارشناسی و برخلاف مصالح صنعت به ویژه در حوزه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اعلام انصراف نمودند که از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.