آخرین وضعیت آیت الله مهدوی کنی از زبان یکی از بستگان

سایر حوزه ها

یکی از بستگان آیت الله مهدوی کنی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) آخرین وضعیت ایشان را تشریح کرد.


به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بستگان نزدیک آیت الله مهدوی کنی در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در بیمارستان بهمن در واکنش به خبر برخی از رسانه ها مبنی بر به کما رفتن ایشان گفت: وضعیت قلب و ریه تثبیت شده و تیم پزشکی می گوید که وضعیت قلب و ریه خوب است. آنطور که پزشکان گفتند روند بهبودی سرعت گرفته و حال ایشان رو به بهبود است.


وی در پاسخ به این سوال که چرا پزشکان اظهارنظر قطعی نمی کنند، گفت: وضعیت آیت الله مهدوی کنی وضعیت پایداری شده و آنها می خواهند نظر علمی و درست ارائه کنند، به همین دلیل است که از دادن خبر و اظهارنظر قطعی فعلا امتناع می کنند.