فیلمی از آخرین وضعیت آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان

آیت الله مهدوی کنی

وضع جسمانی حضرت آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که از عصر چهارشنبه هفته پیش به علت عارضه قلبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهمن تهران بستری است، تغییری نکرده و علائم حیاتی ایشان همچنان ثابت است.

وضع جسمانی حضرت آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که از عصر چهارشنبه هفته پیش به علت عارضه قلبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهمن تهران بستری است، تغییری نکرده و علائم حیاتی ایشان همچنان ثابت است.

فیلمی از آخرین وضعیت آیت الله مهدوی کنی در بیمارستانوضع جسمانی حضرت آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که از عصر چهارشنبه هفته پیش به علت عارضه قلبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهمن تهران بستری است، تغییری نکرده و علائم حیاتی ایشان همچنان ثابت است.

[span][span]
کد N323907