جابه جایی نمایندگان در کرسی های بهارستان

کرسی های بهارستان

تهران – ایرنا – جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که جایگاه جلوس نمایندگان بر طبق آیین نامه داخلی مجلس تغییر یافت.

رمضانعلی شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: براساس ماده 4 آیین نامه داخلی مجلس هر ساله بر طبق قرعه کشی جایگاه نمایندگان عوض می شود.

وی ادامه داد: براین اساس نمایندگانی که در سال قبل در قسمت جلوی مجلس استقرار داشتند به قسمت دوم و نمایندگانی که در قسمت دوم استقرار داشتند به قسمت جلو می روند.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این جابه جایی کرسی های نمایندگان مجلس 6 ماه یک بار بود ولی بر طبق مصوبه هیات رییسه مجلس به سالی یک بار تغییر یافت.

براین اساس اسامی و شماره صندلی های جدید نمایندگان برای آگاهی آنان در راهروی مجلس نصب شده است.

سیام(3)**9121**ن.س ** 1418
کد N323841