القاعده و داعش دو روی یک سکه؛ از نبرد با شوروی در افغانستان تا تلاش برای ایجاد حکومت در سوریه