عیادت مقامات از رئیس مجلس خبرگان رهبری

سایر حوزه ها

دقایقی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بعد از عیادت از آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران گفت: گزارشی که پزشکان دادند مطلوب بوده و حال عمومی آیت الله رو به بهبودی است و این نوید یک خبر خوب است. خانواده و همراهان ایشان از تیم پزشکی و رسیدگی ها احساس رضایت می کند و من هم به نوبه خود از تیم پزشکی تشکر می کنم.

وی ادامه داد: موقعی که ایشان وزیر کشور بودند من به عنوان نیرو در  خدمت ایشان بودم و در محضر ایشان درس آموختم. ایشان از استوانه های انقلاب هستند.

همچنین رئیس دیوان عدالت اداری نیز صبح امروز از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

صبح امروز هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بیمارستان بهمن در جریان وضعیت آیت الله مهدوی کنی قرار گرفت.