تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و بروندی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.

براساس تبصره این ماده واحده رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد 13 و 14 این موافقتنامه الزامی است.

بر اساس این موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که از این پس طرف های متعاهد و به طور جداگانه طرف متعاهد نامیده می شوند به علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر اقدام می کنند.

به گزارش مهر این لایحه با 148 رای موافق، 8 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.