اختلاف درباره اسلام گرایان کابینه انگلیس را به هم ریخت

آمریکا اروپا

اختلاف نظر میان دو نفر از وزیران کابینه انگلیس بر سر مسلمانان و اسلام گرایان سبب استعفای مشاور وزیر کشور بریتانیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیونا کانینگهام"مشاور ویژه "ترزا می" وزیر کشور انگلیس، شب گذشته از سمت خود استعفا کرد.

استعفای وی به دلیل کشمکش و اختلاف نظری بود که میان وزارت کشور و وزارت آموزش انگلیس درباره موضوع تسلط اسلام گرایان بر برخی از مدارس بریتانیا، به وجود آمده بود.

در روزهای گذشته گزارشهایی درباره اینکه اسلام گرایان توانسته اند کنترل برخی از مدارس انگلیس را به دست بگیرند منتشر شده بود که در نتیجه آن تحقیقاتی برای روشن شدن شدن موضوع انجام شد و نتیجه این گزارش روز گذشته در اختیار "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، قرار گرفت.

"مایکل گوو" وزیر آموزش انگلیس، در روزهای گذشته وزارت کشور بریتانیا را متهم کرده بود که نتوانسته اقدامات لازم برای جلوگیری از رشد اسلام گرایی در مدارس انگلیس را انجام بدهد. اما در پاسخ به این انتقاد، ترزا می، وزارت آموزش را متهم به کم کاری در این خصوص کرد و مدارکی را نیز در ارتباط با اقدامات انجام شده برای جلوگیری از رشد اسلام گرایان در مدارس را منتشر کرد.

مقامات انگلیسی نگران آن هستند که رشد اسلام گرایی در مدارس با توجه به حضور قابل توجه پناهندگان افغانی و پاکستانی در این کشور منجر به افزایش افراط گرایی در میان نوجوانان و جوانان شود از همین رو با تسلط اسلام گرایان بر مدارس بریتانیا مخالف هستند.