ابومازن:

دولت جدید فلسطین تصمیمات کمیته چهارجانبه و اسرائیل را به رسمیت می شناسد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگویی اعلام کرد که دولت جدید فلسطین، رژیم صهیونیستی را به رسمیت می شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با شبکه مصری "صدی البلد" اظهار داشت: با جنبش حماس درباره اینکه مذاکره با اسرائیل موضوعی است که در اختیار سازمان آزادیبخش فلسطین است توافق حاصل شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت جدید فلسطین، اسرائیل و تصمیمات کمیته چهارجانبه را به رسمیت می شناسد و همکاری امنیتی با اسرائیلی ها را می پذیرد.

ابومازن در ادامه گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل را به رسمیت می شناسد، اما با این حال هرگز یهودی بودن اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی را به رسمیت نخواهد شناخت.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خاطرنشان کرد: سازمان آزادیبخش فلسطین از مقاومت مسالمت آمیز برخوردار است و اگر اسرائیل به توسعه شهرکها و تجاوزات خود پایان ندهد، تشکیلات خودگردان فلسطین 48 سازمان بین المللی را در اختیار دارد تا این موضوع را پیگیری کند.