احمدی نژاد از رئیس مجلس خبرگان رهبری عیادت کرد

سایر حوزه ها

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به همراه ثمره هاشمی، بهروز مرادی و مرتضی تمدن استاندار سابق تهران دقایقی پیش از آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان عیادت کردند.