حاشیه نگاری سفر شام/

حسون:اگر امام خامنه ای نبود احمدی نژاد گرفتار می شد / شعار شکرا شکرا حزب الله در محله مسیحی نشین