تکذیب یک خبر درباره «آیت الله مهدوی کنی»

آیت الله مهدوی کنی

نوه آیت الله مهدوی کنی خبر سکته مغزی رئیس مجلس خبرگان را تکذیب کرد.

خبرآنلاین: نوه آیت الله مهدوی کنی خبر سکته مغزی رئیس مجلس خبرگان را تکذیب کرد.

فرید میر لوحی در پاسخ به اینکه گفته می شود آیت الله مهدوی کنی سکته مغزی کرده است، گفت: این خبر دروغ است.

وی تاکید کرد: اتفاقا مرگ مغزی یقینا منتفی است.

رئیس تیم پزشکان آیت الله مهدوی کنی نیزگفته است: وضعیت مغزی ایشان تغییری نکرده و امروز قرار است یکی از متخصصین مغز کشور از ایشان نوار مغزی بگیرند.
کد N322437