اخبار بحرین/

ادامه حملات نظامیان آل خلیفه ضد مساجد/تاکید مخالفان بر مردم سالاری در بحرین

آفریقا و خاورمیانه

حمله نظامیان آل خلیفه به مسجدی در منطقه عالی و هشدار مخالفان درباره تلاش رژیم برای کشاندن مردم به سوی خشونت از مهمترین اخبار بحرین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع بحرینی از تلاش مجلس این کشور برای وضع قانونی که بحرینی هایی که تابعیت دیگر کشورها را دارند موظف می شوند ظرف مدت سه ماه از تابعیت خارجی خود صرف نظر کنند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد: نظامیان آل خلیفه به سوی گلدسته مسجدی در منطقه عالی منامه شلیک کرده اند.

در بیانیه الوفاق آمده است: حادثه تعدی به مسجد مسلمان اگر در کشور دیگری غیر از بحرین که در آن 38 مسجد ویران شده است رخ می داد شگفت آور بود. هر حکومتی دیگری بود برای اینکه از خشم مردم خود در امان باشد از حماقت نظامیان خود عذرخواهی می کرد اما رژیم بحرین به تعدی به مساجد و حماقت های خود ادامه می دهد.

الوفاق بیان کرد: حوادث تکرار می شود یک بار در السنابس، بار دیگر در سار، سومین بار در الدراز و این سلسله تعدی به مساجد ادامه دارد و اخیر نظامیان رژیم به گلدسته مسجدی در منطقه عالی با گازهای خفه کننده حمله کردند و یکی از شیشه های آن را شکستند. مردم همواره این سئوال را مطرح می کنند که رژیم کی عذرخواهی می کند؟ چه زمانی عاملان تعدی ها را مجازات می کند؟

در این بیانیه آمده است: این اولین بار نیست که مسجد عالی در معرض حملات ددمنشانه نظامیان رژیم قرار می گیرد و تصاویر و فیلم هایی که از غرق شدن مسجد در گاز شیمیایی است به نمایش درآمده است. کسی که بی آبرو باشد حیایی هم ندارد.

خبر دیگر اینکه نظامیان رژیم در ادامه حملات سرکوبگرانه خود به منطقه بنی جمره حمله شدند و این منطقه را غرق در گازهای سمی کردند.

از سوی دیگر شیخ عبدالجلیل المقداد، شیخ محمد حبیب المقداد، شیخ سعید النور و شیخ میرزا الحروس از رهبران مخالفان بحرین که در بند آل خلیفه به سر می برند بر ضرورت راهکار مسالمت آمیز به عنوان تنها راه حل موثر تاکید کردند.

در بیانیه این رهبران مخالفان آمده است: ظالمان به دنبال این هستند که مردم خود را به سوی خشونت سوق دهند تا به بهانه های واهی به سرکوب آنها بپردازند. این حکام به این وسیله مردم را از حقوق مسلم خود محروم کرده اند و بهانه ای برای قتل یافته اند. مردم باید متوجه این حقیقت باشند و با آن با جدیت برخورد کنند.

از سوی دیگر مطر مطر فعال سیاسی بحرینی از دولت آمریکا خواست به مسئولان بحرینی برای اصلاح سیاسی فراگیر در بحرین فشار وارد کنند. وی افزود: آمریکا نفوذ زیادی در بحرین دارد که باید از آن به شکل گسترده ای برای اصلاحات استفاده کند.

مطر مطر اعلام کرد: دموکراسی و ثبات به نفع همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و دموکراسی در بحرین تهدیدی برای عربستان سعودی نیست.

از سوی دیگر گروههای عمده مخالفان بحرینی با صدور بیانیه ای بر مردم سالاری تاکید کردند و هدف از گفتگوهای ظاهری و توهمی از سوی رژیم را دامن زدن به مشکلات دانستند.

در بیانیه مخالفان آمده است: بحرین در دوره دیکتاتوری مستبدانه به سر می برد و تا زمانی که راهکار سیاسی واقعی که قدرت را به مردم بازنگرداند مطرح نشود هر گونه فرایندی بی فایده است.