اخوان المسلمین مصر:

تصمیمات السیسی را به رسمیت نمی شناسیم

مصر,السیسی

تهران - ایرنا - حزب ˈآزادی و عدالتˈ شاخه سیاسی گروه ˈاخوان المسلمینˈ مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هیچیک از تصمیمات ˈعبدالفتاح السیسیˈ را به رسمیت نمی شناسد.

عبدالفتاح السیسی ژنرال سابق ارتش مصر در انتخابات هفته گذشته ریاست جمهوری این کشور که با حضور کمتر از 47 درصد شهروندان واجد شرایط مصر برگزار شد، موفق به پیروزی بر تنها رقیب خود شد و به عنوان رییس جمهوری جدید این کشور معرفی گردید .

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ˈالقدس العربیˈ چاپ لندن، در بیانیه اخوان المسلمین مصر تاکید شده است: رژیم کودتا و هیچیک از تصمیمات صادر شده از سوم ژوئیه 2013 به این سو را به رسمیت نمی شناسد، تا آنکه ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری برگزیده به پست خود بازگردد.

شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر از تمامی جریانهای انقلابی و ملی این کشور خواست تا با ˈهمبستگی ملی و شور انقلابیˈ به مبارزه خود علیه دولت مصر ادامه دهند.

این گروه از مردم مصر خواسته تا ضد انقلاب و کودتای نظامی را از بین برده تا این کشور به واسطه یک نظام دمکراتیک واقعی که بیانگر اراده ملت است، به جایگاه شایسته اش در میان ملتها بازگردد.

این گروه خاطرنشان کرد: اعلام رسمی پیروزی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر بر عزم و اراده ملت جهت ادامه انقلاب و بازپس گیری تمامی دستاوردهای از دست رفته آن، می افزاید.

ارتش مصر در سوم ژوئیه سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده مردم در شهرهای مصر علیه دولت مرسی اولین رییس جمهوری منتخب مصر، وی را سرنگون کرد. هواداران مرسی از این اقدام ارتش مصر به عنوان ˈکودتای نظامیˈ یاد می کنند، ولی مخالفان دولت مرسی ، آن را ˈانقلاب مردمیˈ برشمردند.

قرار است السیسی فردا (یکشنبه) به عنوان رییس جمهوری مصر، سوگند یاد کند.

خاورم ** 1487 **1651
کد N321126