آیت الله خزعلی در جمع خبرنگاران:

آیت الله مهدوی کنی در ولایت فانی است

سایر حوزه ها

آیت الله خزعلی پس از ملاقات آیت الله مهدوی کنی گفت: ایشان عین ولایت است و در ولایت فانی است.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله خزعلی که برای ملاقات آیت الله مهدوی کنی به بیمارستان بهمن آمده بود در جمع خبرنگاران درباره ایشان با بیان اینکه آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان است، بیان کرد: ایشان فعالیت خوبی درباره انقلاب داشته و چهره ای دوست داشتنی است.

وی افزود: ایشان عین ولایت است و در ولایت فانی است.

آیت الله خزعلی اظهار داشت: ایشان رهبری را قبول دارد و همه انقلاب نیز ایشان را قبول دارند.