امین زاده در جمع خبرنگاران:

آیت الله مهدوی کنی با همه جریانات تعامل و رفتار خوبی داشتند

سایر حوزه ها

معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور گفت: آیت الله مهدوی کنی با همه جریانات تعامل و رفتار خوبی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده معاون حقوقی و بین المللی رئیس جمهور پس از ملاقات آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران گفت:  در سال هایی که با آیت الله مهدوی کنی آشنایی داشتیم با همه جریانات تعامل و رفتار خوبی داشتند.

وی افزود: در چند سال افتخار آشنایی و شاگردی ایشان با همه سنین به صورت با نشاط و به روز رفتار می کردند و تعامل داشتند و همیشه راه امام و انقلاب را توصیه می کردند.