یک پیشنهاد ساده برای تمام شدن دعوای بزرگان

سیاسی

مردم عادی مشغول رفع مشکلات زندگی هستند.در مواقع لزوم هم پا به صحنه گذاشته از دستآوردهایشان دفاع می کنند .زمانی گرفتاری مردم چند برابر می شود که متوجه در گیری بزرگان سیاسی و دینی خود می شوند .هر روز یکی برای دیگری پیغام و پسغام می فرستد که چه بکن و چه نکن .این پیشنهاد برای رفع این مشکلات است .خوب یا بد ،شما هم نظرتان را بنویسید.

 

یادمان نرفته ،از پیروزی انقلاب که حرف میزدند و می زدیم ؛نقش مردم درکنار رهبری نهضت با محوریت اسلام، کاملأ مشخص و قابل قبول همه ی انقلابیون بود.

حدود سی و پنج سال از انقلاب می گذرد.اسم حکومت ،جمهوری اسلامی ایران است .برای انتخابات ، شورای نگهبان تمام هست و نیست خود را به میدان می آورد. انتخابات برگزار می شود .مدت آن هم چهار سال است .

 حالا عقل و منطق  درقاعده ی بازی سیاسی،حکم می کند، برنده ی انتخابات در این مدت برنامه های اجرایی خود را عملی کند و حق داشته باشد برای رضایت مردم در حکومت اسلامی که همان رضایت خداوند است تلاش کند .

چهار سال که تمام شد باز دوران تبلیغات است .مخالفین تشریف می آورند بعد از تأیید شورای نگهبان در کسب آراء مردم تلاش می کنند .هر کس برنده ی انتخابات شد اجازه دارد برنامه های خود را تا دوره ی بعد اجرا کند .

حالا  بعضی از دلسوزان اسلام و انقلاب  می فرمایند اگر این رئیس جمهور دست نشانده ی آمریکا و انگیس از کار درآمد چه کنیم . چهار سال زمان زیادی است و دین و ایمان به باد می رود .

ببخشید. اولا قانون اساسی این اختیار را به رهبری نظام و نمایندگان مجلس داده است تا در صورت لزوم  رئیس جمهور را از کار بر کنار کنند .احتمال کودتا هم نیست ، چون فرماندهی کل قوا شخص رهبری است و جانشین این مقام با نظر رهبری مشخص می شود.

با این حساب به جای ایجاد اختلاف و بد بینی در مردم بهتر نیست تصمیم بزرگان و آگاهان به امور مملکت این باشد که باور کنند سیاست هم قواعد خود را دارد و این نوع اختلافات نتیجه ای جز خود زنی و آب به آسیاب دشمن ریختن ندارد؟

یادآوری و تذکر در دین و مذهب ما پسندیده است. یک بار دیگر به مفهوم فرموده ی رسول اکرم بیاندیشیم که : اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک." دشمن اصلی انسان نفس اوست"

در تمام تعارضات و سخنان و توصیه ها ، یک بار هم که شده اول به نفس و عملکردمان در گذشته بیاندیشیم سپس برای حال و آینده ی دیگران ابراز نگرانی کنیم. 

متن پیشنهاد:هشت سال گذشته در اختیار یک گروه بود و آن طرز فکر این بار رأی نیاورد. مردم سلیقه ی دیگری را پسندیده اند.بیش از  سه سال دیگر از اعتبار رای مردم باقی مانده است .توهین و افترا  را کنار بگذارید و خود را و نظریاتتان را برای رقابت آینده آماده کنید و مطمئن باشید اگر مردم عملکرد فعلی را نپسندند رای نخواهند داد . در صورتیکه خیلی احساس خطر می کنید حرفهایتان را به نهادهای قانونی منتقل کنید ،کارشان را خوب بلدند. اگر این دعواها به این شکل بالا بگیرد تا مدتی دیگر برای هیچ کس حرمتی نمی ماند .انوقت باز تقصیر به گردن تهاجم فرهنگی و ... می افتد. خود دانید!

 

 

 

کد N320532