در گفتگو با مهر بررسی شد-پایانی:

عوامل اصلی بحران در افغانستان/ کدام نامزد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می زند؟