اعزام نماینده ویژه رییس جمهور به مناطق سیل زده شمال کشور

دولت

محمد باقر نوبخت با دستور حسن روحانی در این سفر قرار است ضمن بررسی اوضاع مناطق سیل زده برنامه ریزی ها و دستورات لازم در راستای رسیدگی بهتر به سیل زدگان را ارائه کند.

به دنبال وقوع سیل در مناطق مرکزی و شرقی استان مازندران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با دستور رئیس جمهور عازم مناطق سیل زده شد.

به گزارش ایلنا، محمد باقر نوبخت با دستور حسن روحانی در این سفر قرار است ضمن بررسی اوضاع مناطق سیل زده برنامه ریزی ها و دستورات لازم در راستای رسیدگی بهتر به سیل زدگان را ارائه کند.

کد N320029