سرپرست تیم ایران درپایان دو روز مذاکره:

مباحث فنی مذاکرات هسته ای در مذاکرات وین بررسی شد

سیاست خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین المللی وزارت امور خارجه و رییس هیات مذاکره کننده ایران پس از پایان نشست کارشناسی ایران و ۵+۱گفت : توانستیم طیفی از مسائل مربوط به هسته ای را در ابعاد کارشناسی و فنی بررسی کنیم.

حمید بعیدی نژاد پنجشنبه شب پس از پایان نشست دو روزه کارشناسی ایران و 1+5 گفت: همانطور که می دانید ما طی دیروز و امروز دو روز جلسه کارشناسی با اعضای 5+1داشتیم و در این دو روز توانستیم طیفی از مسائل مربوط به هسته ای را در ابعاد کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار دهیم .
 
وی افزود: طبیعتا با توجه به اینکه ما وارد یک مرحله حساس برای تهیه یک پیش نویس می شویم ، نیاز به برگزاری چنین جلسات بیش از پیش احساس می شود و طبیعتا گزارش این جلسه به مقامات سیاسی ارائه خواهد شد و براساس تصمیماتی که گرفته می شود این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد.
 
به گزارش مهر، جلسه کارشناسی ایران و 5+1به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین المللی وزارت امورخارجه و رییس هیات مذاکره کننده ایران و اشتفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای1+5 از عصر روز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد.