عیادت رییس مجلس شورای اسلامی از آیت الله مهدوی کنی

ایسنا توشت:

علی لاریجانی از آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بهمن عیادت کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی از نزدیک در جریان جزئیات درمان آیت الله مهدوی کنی قرار گرفت.

 

2323

کد N319908