جنایت هولناک تروریستهای النصره در عرسال لبنان

آفریقا و خاورمیانه

تروریستهای النصره در تازه ترین جنایت خود یک نوجوان 14 ساله را به طرز وحشیانه ای در منطقه عرسال لبنان تیرباران کردند و به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه خبری النشره در منطقه بقاع لبنان از تازه ترین جنایت تروریستهای تکفیری وابسته به جبهه النصره از گروههای مهم مورد حمایت عربستان و قطر و ترکیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، تروریستهای جبهه النصره، یک نوجوان سوری به نام خ. مصطفی را در وادی الحمید عرسال تیرباران کرده و به قتل رساندند.

این نوجوان بیگناه سوری در پمپ بنزین منطقه کار می کرد که پس از بروز درگیری لفظی میان وی و تروریستهای النصره، از سوی تکفیریها ربوده شد تا آنها با شلیک چندین گلوله به سر وی، جنایت وحشیانه خود را مرتکب شوند.

تروریستهای تکفیری که همواره جنایات خود را به نام دین و شریعت مرتکب می شوند و سبب مخدوش شدن وجهه اسلام ناب محمدی شده اند، پس از ارتکاب این جنایت خود، جسد این نوجوان بیگناه را در کنار جاده ای در وادی حمید انداختند و با گستاخی هر چه تمام تر، نامه ای بر روی جسد وی با این عبارت قرار دادند: این سزای کسی است که به خداوند فحاشی کند!