آغاز مجدد معاینات پزشکی آیت الله مهدوی کنی

با حضور پزشک معالج آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بهمن معاینات مجدد از ایشان آغار شده است.

 خبرنگار خبرآنلاین کسب اطلاع کرد که دکتر ملکی متخصص قلب و پزشک معالج آیت الله مهدوی کنی ، معاینات جدیدی را از رئیس مجلس خبرگان رهبری آغاز کرده است. گفته می شود تا ساعتی دیگر این معاینات به پایان می رسد. 
2929

کد N319504