روسیه در مراسم تحلیف رئیس جمهور اوکراین شرکت می کند

فارس نوشت:

سفیر روسیه در اوکراین در مراسم تحلیف پترو پروشنکو رییس جمهور جدید لین کشور شرکت می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر روسیه در اوکراین در مراسم تحلیف پترو پروشنکو رییس جمهور جدید این کشور شرکت می کند.

49261

کد N319431