دادگاه عالی لیبی انتخاب احمد معیتیق را غیر قانونی اعلام کرد.

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه عالی لیبی اقدام پارلمان این کشور در انتخاب احمد معیتیق به عنوان نخست وزیر را غیر قانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، دادگاه عالی لیبی انتخاب "احمد معیتیق" به عنوان نخست وزیر از سوی پارلمان این کشور را غیر قانونی اعلام کرد.

این در حالی است که وکلای معیتیق در دادگاه مذکور با ارائه شکایت علیه رأی دادگاه خواهان رسیدگی مجدد به این پرونده شدند.

با این وجود معیتیق دوشنبه گذشته با حضور محافظان شخصی خود اولین نشست وزارتی خود را در دفتر نخست وزیری لیبی برگزار کرد.

پیشتر نیز "عبدالله الثنی" نخست وزیر کنونی لیبی از تحویل قدرت به معتیق خودداری و اعلام کرده بود که انتقال قدرت به معیتیق به رأی دادگاه عالی لیبی بستگی دارد.