جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان؛

ظریف به کمیسیون امنیت ملی می رود

مجلس

روز یكشنبه انتخابات هیأت رئیسه كمیسیون امنیت ملی مجلس و انتخابات كارگروههای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار می شود.

روز سه شنبه آینده ظریف وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سؤالات برخی از نمایندگان به این کمیسیون میرود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  روز یكشنبه انتخابات هیأت رئیسه كمیسیون امنیت ملی مجلس و انتخابات كارگروههای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار می شود.

همچنین روز سه شنبه آینده نیزظریف وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سؤالات برخی از نمایندگان به این کمیسیون میرود.

کد N319366