فیصل المقداد:

نیازی به پذیرش انتخابات ریاست جمهوری توسط هیچ کشوری نداریم

سیاسی

مشروعیت را مردم هر کشوری به رهبران خود می دهند و هیچ کشوری در جهان نمی تواند مشروعیت را به رهبران یک کشور بدهد.

«فیصل المقداد»معاون وزیر خارجه سوریه تاکید که دمشق نیازی به تایید و پذیرش انتخابات ریاست جمهوری توسط هیچ کشوری ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین،القمداد درباره انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفت که دمشق نیازی به تایید یا پذیرش این انتخابات -که «بشار اسد»با قاطعیت در آن پیروز شد-توسط هیچ کشوری ندارد.

وی افزود که مشروعیت را مردم هر کشوری به رهبران خود می دهند و هیچ کشوری در جهان نمی تواند مشروعیت را به رهبران یک کشور بدهد.

المقداد درباره رابطه دمشق با آمریکا گفت که تماس های غیرمستقیمی میان آمریکا و سوریه درباره برخی اطلاعات امنیتی در جریان است.

وی آمریکا و هم پیمانانش را متهم به ایجاد تروریسم و صادر کردن آن به سوریه کرد.

معاون وزیر خارجه سوریه فرانسه را نیز دشمن شماره یک سوریه دانست و پاریس را متهم کرد که در خونریزی در سوریه دست دارد.

کد N319169