داماد آیت الله مهدوی کنی:

تغییر خاصی در حال رئیس مجلس خبرگان ایجاد نشده است/ وجود ثبات نسبی

سایر حوزه ها

داماد آیت الله مهدوی کنی گفت: ثبات نسبی در حالات آیت الله وجود دارد و اگر این ثبات ادامه یابد، امید به بهبودی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی میرلوحی داماد آیت الله مهدوی کنی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: شرایط آیت الله از شب گذشته تغییر خاصی نکرده است اما ثبات نسبی در حالات ایشان وجود دارد و حال آیت الله مهدوی کنی دچار تغییرات ناگهانی نشده است.

وی ادامه داد: اگر ثبات ادامه یابد امید به بهبودی حال رئیس مجلس خبرگان رهبری وجود دارد.

به گفته داماد آیت الله مهدوی کنی، تیم پزشکی هر چه در توان داشته انجام داده است.