دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مردم برای سلامتی رئیس مجلس خبرگان دعا کنند

سایر حوزه ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از عیادت از آیت الله مهدوی کنی از مردم خواست برای سلامتی رئیس مجلس خبرگان دعا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پس از عیادت آیت الله مهدوی کنی در مورد آخرین وضعیت ایشان اظهار کرد: وضعیت قلب آیت الله مناسب است اما متاسفانه پس از حمله قلبی خون دیر به مغز وی رسیده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از مردم می خواهیم برای سلامتی رئیس مجلس خبرگان دعا کنند.