سایت انتخاب خبر داد: حمله توهین آمیز آیت الله مصباح یزدی به رئیس جمهور

انتخاب نوشت:


آیت الله محمدتقی مصباح یزدی ، طی سخنانی شدیداللحن، با آدرس مشخصی که می دهد ، رییس جمهور ایران را به باد شدیدترین حملات گرفته است.

کد N318971