معاون دبیرکل سازمان ملل : خشونت ها مانع از کمک رسانی به مردم سوریه می شود

اموس

نیویورک، ایرنا- معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کمک انساندوستانه تاکید کرد به رغم تصویب قطعنامه 2139 شورای امنیت مبنی بر تسهیل راههای کمک رسانی به مردم سوریه به دلیل تشدید خشونت ها در این کشور این قطعنامه کارساز نبوده و امکان ارسال کمک های فوری به مردم بحران زده وجود ندارد.

به گزارش ایرنا والری آیموس روز چهارشنبه درجمع خبرنگاران از کندی در روند ارسال کمک های انساندوستانه به مردم سوریه ابراز نگرانی کرد.

در ماه فوریه سال جاری اعضای شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای از طرفین درگیر در سوریه خواستند تا با محدود کردن دامنه خشونت ها و در گیر ها در این کشور امکان دسترسی امدادگران بین المللی را برای رساندن کمک به مردم سوریه فراهم کنند.

آیموس با اشاره به این که در زمان حاضر بیش از شش میلیون و 500 هزار نفر از مردم سوریه در داخل و سه میلیون نفر از آنان در خارج کشور آواره شده اند، افزود که 241 هزار نفر از ساکنان شهر های این کشور همچنان در حال محاصره به سر می برند و بالغ بر دو میلیون و 500 هزار نفر از مردم شهر حلب به مدت یک هفته از دسترسی به آب اشامیدنی محروم بودند.

وی با بیان این که کارکنان نهاد های امداد رسانی سازمان ملل تا کنون توانسته اند فقط به هفت در صد از شهروندان تحت محاصره دسترسی پیدا کنند، تصریح کرد که عواملی از قبیل درگیری های مدام و فزاینده ، مشکلات مربوط به مقررات اداری و موانعی که طرفین درگیری بر سر راه عملیات کمک رسانی بوجود آورده اند مردم سوریه را از دریافت هرگونه کمکی محروم کرده است.

اروپام 2253 **1908 **1917
کد N318836