ریانووستی: پس از پیروزی اسد؛ احتمال اقدام نظامی امریکا بعید نیست

انتخابات,ریانووستی

تهران - ایرنا - خبرگزاری ریانووستی روسیه روزچهارشنبه در گزارشی نوشت که بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و پیروزی بشار اسد، احتمال اینکه آمریکا علیه این کشور اقدام نظامی کند بعید نیست.

ریانووستی افزود: کارشناسان روسیه معتقدند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سوریه بر اوضاع این کشور تاثیر مثبت می گذارد، اما بعید نمی دانند که آمریکا بر اثر این انتخابات به سیاست تجاوزکارانه خود شدت بخشیده و شاید هم کار را به دخالت نظامی در سوریه برساند.

ریانووستی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه، افزود: این انتخابات بر اساس قانون جدیدی برگزار شده که در ماه مارس امسال به تصویب پارلمان سوریه رسیده و شرکت چند نامزد در انتخابات ریاست جمهوری را در نظر می گیرد.

ˈ هر چند سه نامزد از جمله ˈبشار اسدˈ، رییس جمهوری فعلی سوریه در انتخابات شرکت داشتند ولی با این حال آمریکا وبعضی از کشورهای اروپایی مشروعیت انتخابات انجام شده در سوریه را زیر سئوال برده اند.

ˈپتر استگنیˈ، عضو شورای سیاست ملی روسیه ابراز عقیده کرد که این انتخابات باعث خواهد شد که تلاش هایی برای جستجوی راه کار دستیابی به صلح در سوریه چه از طریق گفت وگوی ملی و چه از طریق کمک بین المللی گسترش یابد.

این کارشناس با اشاره به این که انتخابات ریاست جمهوری در سوریه به رغم شرایط فوق العاده دشواری صورت گرفته است، گفت : فکر می کنم برگزاری انتخابات در سوریه گام مهم در از سرگیری گفت وگوی داخلی وملی باشد وروند حل سیاسی براساس طرح های اجرا نشده ˈژنو 1ˈ و ˈژنو 2ˈ پیش برودˈ.

ˈپتراستگنیˈ خاطر نشان کرد که درحال حاضر بعضی ازکشورهای غربی وعربی از جمله آمریکا وعربیستان سعودی دربرابر دو انتخاب قرار گرفته اند ومی توانند یا کمک های مالی و نظامی خود به گروه های مسلح سوریه را ادامه داده ویا به روند حل و فصل به منظور پایان دادن به درگیری این کشور بپیوندند.

از سوی دیگر ˈکونستانتین سیوکوفˈ، رییس آکادمی مسائل ژئوپلیتیک روسیه نیز ابراز عقیده کرد که انتخابات ریاست جمهوری انجام شده در سوریه به معنی شکست آمریکا در منطقه است و می تواند در آینده به دخالت نظامی آمریکا در این کشور بیانجامد.

وی گفت: ˈاین انتخابات به ضرر منافع ژئوپلیتیک آمریکا است، سوریه با برگزاری این انتخابات به سوی تیره شدن بیش از پیش مناسبات با آمریکا قدم گذاشته است که با افزایش تجاوزگری آمریکا در قبال این کشور نیز همراه خواهد بودˈ.

ریانووستی نیز به این نکته اشاره کرد که با وجود اظهار نظر این کارشناس روس، نباید انتظار داشت که واشنگتن در شش ماه تا یک سال آینده به اقدامات قاطعانه و گسترده ای در این راستا دست بزند.

رسانام**1502**536
کد N318785