آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بستری شد

سایر حوزه ها

رییس مجلس خبرگان رهبری بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

آیت الله مهدوی کنی ساعت 15 امروز پس از شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) دچار عارضه قلبی شده و در بیمارستان بستری شدند.

یک منبع آگاه در این باره به مهر گفت: ایشان پس از عارضه به بیمارستان منتقل شدند.