آمریکا پای موشک های ایرانی را به میان مذاکرات هسته ای می کشد؟

فارس نوشت:

سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از کوتاه بودن وقت باقی مانده برای مذاکره، مدعی وجود شکاف های مهم بین مواضع ایران و 1+5 شد.

«آلن ایر» سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری «ترند نیوز» جمهوری آذربایجان ضمن ابراز نگرانی از کوتاه بودن وقت باقی مانده برای مذاکره و با ادعای وجود فاصله زیاد تا ایجاد توافق میان ایران و 1+5، بحث توان موشکی ایران را یکی از موضوعات قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و گفت‌وگوهای ایران و قدرت‌های غربی دانست.


45231

 

کد N318633