هیئت های بین المللی ناظر بر انتخابات سوریه:

انتخابات در فضایی کاملا دموکراتیک برگزار شد

انتخابات سوریه

هیئت های پارلمانی و شخصیت های پارلمانی و سازمان های مدنی ناظر بر انتخابات سوریه با صدور بیانیه ای از برگزاری انتخابات سوریه در فضایی کاملا دموکراتیک و رقابتی خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، هیئت های پارلمانی و شخصیت های پارلمانی و سازمان های مدنی ناظر بر انتخابات سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کردند: انتخابات در سراسر سوریه از سوی کمیته عالی قضایی و با نظارت دادگاه عالی قانون اساسی برگزار شد و این دو هیئتی عالی رتبه مستقل متشکل از قضات سوری هستند.

در این بیانیه آمده است: انتخابات در فضایی دموکراتیک و رقابتی و مشروع و قانونی برگزار شد و ما شاهد لحظه تاریخی بی سابقه میان سه نامزد برگزار شد.

خاطرنشان می شود که انتخابات ریاست جمهوری سوریه روز گذشته با استقبال گسترده مردم این کشور با وجود تهدیدات گروههای مسلح برگزار شد.