سیاستمدارهندی:امام خمینی (ره) در جستجوی عدالت و حقیقت بودند

هند,ارتحال 93

دهلی نو - ایرنا - یک سیاستمدار هندی ضمن تقدیر از خدمات امام خمینی (ره) به انسانیت گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی مظهر انسانیت است زیرا همواره در جستجوی عدالت و حقیقت بودند.

ˈامریش سینگ گائوتامˈ یکی از رهبران ارشد حزب کنگره و معاون سابق سخنگوی مجلس دهلی روز چهارشنبه درگفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: فلسفه امام خمینی (ره) بر مذهب و توحید استوار بود و تعریف کردن شخصیت عرفانی ایشان ساده نیست.

وی با اشاره به اینکه اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی بر اساس عشق و احترام به انسانیت است، اظهار داشت: امام خمینی در جستجوی عدالت و حقیقت بودند و از این راه خدمت بزرگی به بشریت کردند.

این سیاستمدار هندی گفت: فلسفه آن حضرت نه تنها برای ایرانیان و مسلمانان، بلکه برای همه انسان های سراسر دنیا راهگشا است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، اندیشه امام خمینی (ره) برای زدودن همه ستم ها از سراسر دنیا به کار گرفته شد.

گائوتام گفت: اندیشه های ایشان به مردم ستمدیده دنیا قدرت داد که علیه قدرت های استکباری جهانی و ظالمان بایستند.

این رهبر حزب کنگره افزود: رمز شخصیت کاریزماتیک امام خمینی (ره) که ایشان را در عرصه جهانی مورد تحسین قرار می دهد خدمت فداکارانه به محرومان بود.

وی ضمن بیان اینکه ایران با پیروی از راه امام (ره) به قدرت بزرگی در منطقه تبدیل شده، گفت: برای حفظ انسانیت باید چراغی را که بنیانگذار انقلاب ایران با آن قلب ها را بیدار کرد ، روشن نگه داریم .

گائوتام ادامه داد: این بزرگترین قدردانی است که می توان از امام خمینی (ره) به عنوان یک شخصیت بزرگ و جهانی داشت.

آساق ** 2160 ** 275 **
کد N317968