واکنش افخم در خصوص موضع‌گیری وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

سیاست خارجی

عدم روشنگری در مورد جنایت‌های ضد حقوق بشری در زندان‌های سری آمریکا در اروپا، بی‌مجازات گذاشتن مرتکبین جنایت‌های ضد حقوق بشری در زندان‌های ابوغریب و بگرام، اعمال تحریم‌های ضد حقوق بشری علیه دیگران و شعله‌ور نمودن آتش جنگ در سال‌های گذشته همه مواردی است که جایی برای اظهار نظر امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها نمی‌گذارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با رد اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورمان تصریح کرد: عدم روشنگری در مورد جنایت‌های ضد حقوق بشری در زندان‌های سری آمریکا در اروپا، بی‌مجازات گذاشتن مرتکبین جنایت‌های ضد حقوق بشری در زندان‌های ابوغریب و بگرام، اعمال تحریم‌های ضد حقوق بشری علیه دیگران و شعله‌ور نمودن آتش جنگ در سال‌های گذشته همه مواردی است که جایی برای اظهار نظر امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها نمی‌گذارد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم اضافه کرد: وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به نام فردی درباره موضوع اعدام در ایران موضع‌گیری کرده که این فرد به جهت عضویت در گروه‌های تروریستی و مشارکت در اقدام تروریستی و کشتن افراد بی‌گناه مجازات شده است.

وی افزود: در حالی که مردم بی دفاع و بی گناه در کشورهای مختلف صرفا با ادعای مبارزه با تروریسم توسط هواپیماهای بدون سرنشین قتل عام می‌شوند و تعداد انسان‌هایی که به دست تروریست‌ها جان خود را از دست می‌دهند، رو به فزونی گذاشته است تداوم نگرش صرف سیاسی و گزینشی به این پدیده ضد انسانی برای تامین اهداف و منافع جای تاسف بسیار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه مسئولیت همه کشورها برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح جهان و مبارزه همه جانبه و قاطع با پدیده ضد بشری تروریسم را یادآور شد.

کد N317803